• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

DIỄN TẬP CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN CỨU HỘ TẠI CẢNG CÁT LÁI