• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Cứu hộ, cứu nạn

Cứu hộ, cứu nạn

Dịch vụ cứu hộ các tàu, sà lan,… gặp nạn. Hỗ trợ 24/24.

Dịch vụ cứu hộ các tàu, sà lan,… gặp nạn. Hỗ trợ 24/24.