• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Lai dắt tàu cập, rời cảng

Lai dắt tàu cập, rời cảng

Lai dắt các tàu cập/rời các cảng lớn nhất trên cả nước, bao gồm: cảng Tân Cảng – Cái Lái, cảng Tân Cảng – Phú Hữu, cảng Tân Cảng – Hiệp Phước tại TP. Hồ Chí Minh, cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải và các cảng khác tại khu vực Cái Mép –

Lai dắt các tàu cập/rời các cảng lớn nhất trên cả nước, bao gồm: cảng Tân Cảng – Cái Lái, cảng Tân Cảng – Phú Hữu, cảng Tân Cảng – Hiệp Phước tại TP. Hồ Chí Minh, cảng Tân Cảng – Cái Mép Thị Vải và các cảng khác tại khu vực Cái Mép – Thị Vải (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Lai dắt các tàu trên 351m, như: tàu CSCL MARS – CMA (366 m); OOCL KOREA (366m); COSCO HARMONY (366 m); AXEL MAERSK (352 m)…