• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Tin hoạt động chuyên ngành

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngoài cảng

Tháng 3/2019 Công ty CP DVHH tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm và phát triển dịch vụ ngoài, tạo giá trị gia tăng, đem lại doanh thu cao. Xây dựng niềm tin với đối tác, khách hàng, khẳng định thương hiệu và uy tín của Công ty CP...
14/09/2022