• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Tin hoạt động chuyên ngành

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chiều ngày 14/6/2024, tại phòng Hội nghị của khách sạn Caravelle Sài Gòn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Quang cảnh Đại hội Báo cáo tại Đại hội, bà...
19/06/2024

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngoài cảng

Tháng 3/2019 Công ty CP DVHH tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm và phát triển dịch vụ ngoài, tạo giá trị gia tăng, đem lại doanh thu cao. Xây dựng niềm tin với đối tác, khách hàng, khẳng định thương hiệu và uy tín của Công ty CP...
14/09/2022