CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI TÂN CẢNG TAN CANG MARITIME SERVICES

BEST TUGS - BEST SERVICES

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng là một trong 31 công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, chuyên cung cấp dịch vụ lai dắt hỗ trợ cho các tàu kinh tế, phương tiện thủy cập/rời các khu vực cảng; lai dắt giàn khoan, du thuyền, ponton, phương tiện nổi; phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên sông, trên biển; đảm bảo an toàn hàng hải tại các khu vực cảng trực thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH MISSION - VISION

Phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ lai dắt, cứu hộ, có chất lượng dịch vụ vượt trội, khẳng định thương hiệu “Tân Cảng Sài Gòn” trong lĩnh vực dịch vụ lai dắt, góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ khai thác cảng, logistics, dịch vụ vận tải và các ngành kinh tế biển của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Maritime Service

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ lai dắt, cứu hộ, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng ngành vận tải và kinh tế biển của Tân Cảng Sài Gòn.

Maritime Service

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ lai dắt, cứu hộ an toàn, hiệu quả; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sản xuất kinh doanh.

Maritime Service

Đạo đức kinh doanh

Thượng tôn pháp luật; Hợp tác phát triển; Trách nhiệm với cộng đồng.

Maritime Service

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết, Kỷ luật, Trách nhiệm, Chuyên nghiệp, An toàn, Hiệu quả.

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BUSINESS SECTORS

BUSINESS SECTORS
STTNội dungMã ngành
1Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành4931
2Vận tải hành khách đường bộ khác4932
3Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa5021
4Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy5222 (chính)
5Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
6Cho thuê xe có động cơ 7710
7Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng5621
8Thu gom rác thải độc hại 3812
9Đại lý, môi giới, đấu giá 4610
10Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634
11Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661
12Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011
13Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương5012
14Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229
15Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động 5610
16Dịch vụ ăn uống khác 5629
17Thu gom rác thải không độc hại3811
18Bán buôn gạo4631
19Bán buôn thực phẩm4632
20Bán buôn đồ uống4633
21Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
22Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác4659
23Vận tải hàng hoá bằng đường bộ 4933
24Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa5022
25Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ5221
26Bốc xếp hàng hoá5224
27Cung ứng lao động tạm thời7820
28Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức du lịch7920
29Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630
30Đại lý du lịch7911
31Điều hành tua du lịch7912
32Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp8211