CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI TÂN CẢNG TAN CANG MARITIME SERVICES

BEST TUGS - BEST SERVICES

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng là một trong 31 công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, chuyên cung cấp dịch vụ lai dắt hỗ trợ cho các tàu kinh tế, phương tiện thủy cập/rời các khu vực cảng; lai dắt giàn khoan, du thuyền, ponton, phương tiện nổi; phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên sông, trên biển; đảm bảo an toàn hàng hải tại các khu vực cảng trực thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH MISSION - VISION

Phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ lai dắt, cứu hộ, có chất lượng dịch vụ vượt trội, khẳng định thương hiệu “Tân Cảng Sài Gòn” trong lĩnh vực dịch vụ lai dắt, góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ khai thác cảng, logistics, dịch vụ vận tải và các ngành kinh tế biển của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Maritime Service

Tầm nhìn

Trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ lai dắt, cứu hộ, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng ngành vận tải và kinh tế biển của Tân Cảng Sài Gòn.

Maritime Service

Sứ mệnh

Cung cấp dịch vụ lai dắt, cứu hộ an toàn, hiệu quả; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng và sản xuất kinh doanh.

Maritime Service

Đạo đức kinh doanh

Thượng tôn pháp luật; Hợp tác phát triển; Trách nhiệm với cộng đồng.

Maritime Service

Giá trị cốt lõi

Đoàn kết, Kỷ luật, Trách nhiệm, Chuyên nghiệp, An toàn, Hiệu quả.

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BUSINESS SECTORS

BUSINESS SECTORS
STT Nội dung Mã ngành
1 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành 4931
2 Vận tải hành khách đường bộ khác 4932
3 Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021
4 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222 (chính)
5 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày  5510
6 Cho thuê xe có động cơ  7710
7 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 5621
8 Thu gom rác thải độc hại  3812
9 Đại lý, môi giới, đấu giá  4610
10 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào  4634
11 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan  4661
12 Vận tải hành khách ven biển và viễn dương  5011
13 Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương 5012
14 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải  5229
15 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động  5610
16 Dịch vụ ăn uống khác  5629
17 Thu gom rác thải không độc hại 3811
18 Bán buôn gạo 4631
19 Bán buôn thực phẩm 4632
20 Bán buôn đồ uống 4633
21 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông  4652
22 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659
23 Vận tải hàng hoá bằng đường bộ  4933
24 Vận tải hàng hoá đường thuỷ nội địa 5022
25 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ 5221
26 Bốc xếp hàng hoá 5224
27 Cung ứng lao động tạm thời 7820
28 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức du lịch 7920
29 Dịch vụ phục vụ đồ uống  5630
30 Đại lý du lịch 7911
31 Điều hành tua du lịch 7912
32 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211