• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Kỷ niệm 12 năm ngày thành lập Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (01/11/2011-01/11/2023)