Máy trưởng Nhân viên kỹ thuật Đội ngũ

BEST TUGS – BEST SERVICES
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
18/03/24 5 bình luận

Sáng ngày 07/3/2024, tại Hội trường Cát Lái, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm...

Xem thêm →
Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
14/12/23 5 bình luận

Sáng ngày 05/12/2023, tại Hội trường Cát Lái, Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và...

Xem thêm →
Giải bơi kỷ niệm 12 năm ngày truyền thống
03/11/23 5 bình luận

Chào mừng kỷ niệm 12 năm ngày truyền thống Công ty (01/11/2011 – 01/11/2023), vừa qua, tại hồ bơi Lữ đoàn 125 Hải quân, Công ty CP Dịch vụ Hàng...

Xem thêm →

Chương trình Tập Huấn Đội ngũ

BEST TUGS – BEST SERVICES
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
18/03/24 5 bình luận

Sáng ngày 07/3/2024, tại Hội trường Cát Lái, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm...

Xem thêm →
Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
14/12/23 5 bình luận

Sáng ngày 05/12/2023, tại Hội trường Cát Lái, Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và...

Xem thêm →
Giải bơi kỷ niệm 12 năm ngày truyền thống
03/11/23 5 bình luận

Chào mừng kỷ niệm 12 năm ngày truyền thống Công ty (01/11/2011 – 01/11/2023), vừa qua, tại hồ bơi Lữ đoàn 125 Hải quân, Công ty CP Dịch vụ Hàng...

Xem thêm →

Lãnh đạo Kiểm tra hoạt động Đội ngũ

BEST TUGS – BEST SERVICES
HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024
18/03/24 5 bình luận

Sáng ngày 07/3/2024, tại Hội trường Cát Lái, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm...

Xem thêm →
Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024
14/12/23 5 bình luận

Sáng ngày 05/12/2023, tại Hội trường Cát Lái, Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và...

Xem thêm →
Giải bơi kỷ niệm 12 năm ngày truyền thống
03/11/23 5 bình luận

Chào mừng kỷ niệm 12 năm ngày truyền thống Công ty (01/11/2011 – 01/11/2023), vừa qua, tại hồ bơi Lữ đoàn 125 Hải quân, Công ty CP Dịch vụ Hàng...

Xem thêm →