• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Lai dắt tàu ngầm kilo 184 Hải Phòng cập Quân cảng Cam Ranh

Lai dắt tàu ngầm kilo 184 Hải Phòng cập Quân cảng Cam Ranh