• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Lai dắt tàu Zhenhua 22 Từ phao 21 luồng Vũng Tàu cập rời cảng Ba Son

Lai dắt tàu Zhenhua 22 Từ phao 21 luồng Vũng Tàu cập rời cảng Ba Son