• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Xoay và kéo giàn khoan DD5 từ phao 0 Vũng tàu vào đến cảng PTSC Vũng tàu.

Xoay và kéo giàn khoan DD5 từ phao 0 Vũng tàu vào đến cảng PTSC Vũng tàu.