• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Xoay và kéo giàn Tam Đảo 02 tại cảng PV Shipyard và vùng neo Vũng Tàu.

Xoay và kéo giàn Tam Đảo 02 tại cảng PV Shipyard và vùng neo Vũng Tàu.