• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Service

Dịch vụ shifting, hỗ trợ quay đầu

Dịch vụ hỗ trợ dịch chuyển giữa các vị trí: cầu - cầu, phao - cầu, phao - phao, quay đầu đúng vị trí đảm bảo an toàn và thuận lợi cho công tác lai dắt các tàu container cập, rời cảng.
14/12/2020

Lai dắt tàu cập, rời cảng

Lai dắt các tàu cập/rời các cảng lớn nhất trên cả nước, bao gồm: cảng Tân Cảng - Cái Lái, cảng Tân Cảng - Phú Hữu, cảng Tân Cảng - Hiệp Phước tại TP. Hồ Chí Minh, cảng Tân Cảng - Cái Mép Thị Vải và các cảng khác tại...
14/12/2020