• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

COMPANY PROFILE

COMPANY PROFILE

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng là một trong 31 công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, chuyên cung cấp dịch vụ lai dắt hỗ trợ cho các tàu kinh tế, phương tiện thủy cập/rời các khu vực cảng; lai dắt gian khoan, du thuyền, pontron, phương tiện nổi; phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên sông, trên biển; đảm bảo an toàn hàng hải tại các khu vực cảng trực thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn