• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024

Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024

Sáng ngày 07/3/2024, tại Hội trường Cát Lái, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.

Sáng ngày 07/3/2024, tại Hội trường Cát Lái, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.

Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Võ Hoài Nam – ĐUV ĐU QCSG, Phó Tổng Giám đốc TCT TCSG; dự theo dõi Hội nghị có đồng chí Trung tá Trần Thị Hồng Thu – BTĐU, Chủ tịch HĐQT Công ty, đại điện các phòng chức năng của TCT: P.KHKD, P.TCLĐ-TL, P.KHĐT; đồng chí Thượng tá Phan Văn Tiến – Giám đốc, đồng chí Thượng tá Đậu Ngọc Long – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, đồng chủ trì hội nghị; tham gia hội nghị có 60 đại biểu đại diện cho 101 cán bộ, công nhân viên, người lao động của Công ty.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả Hội nghị NLĐ cấp phòng, tàu, trung tâm; kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể Hội nghị NLĐ lần thứ XI năm 2023

Đồng chí Thượng tá Phan Văn Tiến – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2024

Trong năm 2023 được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc; sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động, Công ty DVHH đã triển khai thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm tốt công tác ATHH, an toàn tuyệt đối về mọi mặt; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD trước 21 ngày. Đơn vị chấp hành và rèn luyện kỷ luật tốt; môi trường, điều kiện làm việc được cải thiện; chất lượng dịch vụ ngày một nâng cao. Phát huy dân chủ, đề cao sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả SXKD; thu nhập và đời sống CB, CNV, NLĐ được đảm bảo ở mức cao; công tác thi đua khen thưởng, dân vận, chính sách được Công ty triển khai đạt hiệu quả thiết thực. Đảng bộ đạt TSVM; đơn vị đạt VMTD “mẫu mực tiêu biểu”; các tổ chức quần chúng đạt VMXS, hoạt động đúng chức năng, hiệu quả. Công ty được tặng Cờ thi đua của Quân chủng Hải Quân; 04 tập thể đạt LĐTT; 10 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 60 cá nhân đạt danh hiệu LĐTT.

Đồng chí Thượng tá Đậu Ngọc Long – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS báo cáo kết quả Hội nghị NLĐ cấp phòng, tàu, trung tâm; kết quả thực hiện Thỏa ước lao động tập thể Hội nghị NLĐ lần thứ XI năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đại tá Võ Hoài Nam – PTGĐ TCT TCSG ghi nhận, biểu dương và chúc mừng kết quả hoạt động SXKD và những thành tích Công ty đã đạt được trong năm 2023; năm 2024 Công ty cần phối hợp với các cơ quan chức năng của TCT triển khai thực hiện hiệu quả công tác đầu tư, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của toàn hệ thống Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, tăng thêm việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đồng chí Đại tá Võ Hoài Nam – ĐUV, PTGĐ TCT TCSG phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Thượng tá Tống Thị Minh Châu – Phó phòng Đầu tư TCT TCSG phát biểu tại Hội nghị về công tác đầu tư

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết của Đảng ủy QCSG, Đảng ủy Công ty, Hội nghị đã biểu quyết, nhất trí đề xuất nhiều nội dung, biện pháp thực hiện, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp SXKD theo phương châm của Đảng ủy Công ty đã đề ra“Nêu cao trách nhiệm; bảo đảm an toàn; tăng cường hợp tác; đẩy mạnh đầu tư; kinh doanh hiệu quả”.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
Các ý kiến tham luận tại Hội nghị

Các đại biểu chụp hình lưu niệm