• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

 

Chiều ngày 23/6/2023, tại Hội trường Centara Mirage, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

Tại Đại hội, các đại biểu đại diện cho cổ đông Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty CP Dịch vụ Vận tải biển Hải Vân và cổ đông nhỏ lẻ đã thảo luận, đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành trong năm 2022 để ổn định sản xuất kinh doanh, duy trì các chỉ số tăng trưởng ở mức khá cao trong bối cảnh tình hình kinh doanh có nhiều khó khăn khách quan và sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường dịch vụ. Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022; kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023. Các cổ đông đề nghị, trong năm 2023, để có thể tiếp tục kinh doanh hiệu quả, khẳng định vị trí doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường lai dắt, cũng như đảm bảo chi trả cổ tức ở mức cao cho các cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động, HĐQT, Ban điều hành cần tiếp tục bám sát tình hình sản xuất kinh doanh tại các khu vực, tích cực có các giải pháp phát triển thị trường, dịch vụ ngoài; đồng thời cần có sự hỗ trợ, phối hợp hiệu quả từ Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty CP Dịch vụ Vận tải biển Hải Vân để gia tăng các cơ hội kinh doanh cho Công ty.

 

Quang cảnh Đại hội  

Bà Trần Thị Hồng Thu – Chủ tịch HĐQT Công ty điều hành Đại hội

Đại diện Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội

Ông Phan Văn Tiến – Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

Ông Phạm Văn Quang – Giám đốc, đại diện cổ đông Công ty CP Dịch vụ Vận tải biển Hải Vân

Ông Hồ Quang Minh  – đại diện cổ đông nhỏ lẻ phát biểu tại Đại hội

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Đại hội cũng tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2023-2028). Kết quả, 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2023-2028: bà Trần Thị Hồng Thu và ông Phan Văn Tiến, đại diện cho cổ đông Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn; ông Phạm Hồng Phong, đại diện cho cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải biển Hải Vân. Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 cũng bao gồm 03 thành viên từ nhiệm kỳ 2018-2023: ông Mộng Đăng Xuân, ông Võ Hồng Quân và bà Vương Thị Kim Thanh.

Sau thời gian gần 03h làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao Đại hội đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình làm việc; thể hiện sự thống nhất cao của các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cùng hướng tới các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023.

Một số hình ảnh tại Đại hội: