• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023

Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2023 như sau:

1. Tên loại cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

3. Mệnh giá: 10.000 đồng.

4. Hình thức chi trả cổ tức: Nhận trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

5. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 23,94%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu sẽ nhận được 2.394 VNĐ).

6. Nguồn chi trả: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết ngày 31/12/2021.

7. Đối tượng được chia cổ tức: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại thời điểm 17 giờ 00 ngày 07/3/2023.

8. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 03 tháng 8 năm 2023.

9. Địa điểm chi trả: Phòng A200, Lầu 2, tòa nhà văn phòng Lê Phụng Hiểu, 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

10. Điện thoại: 028.37425351                Fax: 028.37422691

Chi tiết cụ thể theo file đính kèm.