• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Hội nghị người lao động lần thứ XI năm 2023

Hội nghị người lao động lần thứ XI năm 2023

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng tổ chức thành công Hội nghị người lao động lần thứ XI năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số: 07/KH-DVHH ngày 03/01/2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng (DVHH) v/v tổ chức Hội nghị người lao động lần thứ XI năm 2023. Vào lúc 08h00 ngày 22/02/2023 tại hội trường Cát Lái, Công ty DVHH đã tổ chức Hội nghị người lao động lần thứ XI – năm 2023. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy – Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận và 58 đại biểu đại diện cho 103 đồng chí cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Công ty. Dự, chỉ đạo Hội nghị có đại diện BCH Công đoàn TCT TCSG.

Quang cảnh Hội nghị

Tham gia Đoàn Chủ tịch có đồng chí Thượng tá Phan Văn Tiến – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty và đồng chí Trung tá CN Mai Đăng Sơn – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CSTV.

Hội nghị đã nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo các nội dung: Báo cáo kết quả Hội nghỉ Người lao động cấp phòng, tàu, trung tâm năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động và thỏa ước lao động tập thể năm 2022; phương hướng, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng.

Đồng chí Thượng tá Phan Văn Tiến – Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí Trung tá CN Mai Đăng Sơn – Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCSTV báo cáo kết quả HN NLĐ cấp Tổ, Đội

Tại Hội nghị, các ý kiến đã tập trung thảo luận, bàn biện pháp thực hiện tốt kế hoạch và phát triển SXKD năm 2023 theo phương châm “Nêu cao trách nhiệm; tăng cường hợp tác; đầu tư và kinh doanh hiệu quả”; các biện pháp đảm bảo ATHH, ATGT, PCCN, công tác bảo đảm kỹ thuật vật tư, làm chủ trang thiết bị khi thực hiện nhiệm vụ QSQP – SXKD; đổi mới nhận thức, tác phong làm việc, thực hiện tốt nội dung “Bộ quy tắc Văn hóa ứng xử của TCT TCSG” gắn với việc phát triển văn hóa doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo phát triển, chủ động nguồn nhân lực theo phương trâm “Chuyên sâu, thực chất, chuyên nghiệp”.

Đồng chí Trung tá Trần Thị Hồng Thu – BTĐU, Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã bầu Đoàn Đại biểu đi dự Hội nghị cấp TCT lần thứ 27 gồm 08 Đại biểu trong đó bao gồm 07 Đại biểu chính thức và 01 Đại biểu dự khuyết.

Đ/c Giám đốc và Chủ tịch CĐCSTV ký Thỏa ước lao động tập thể năm 2023.

Sau hơn 03 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.