• (+84) 283.742.5351
  • dichvuhanghai@saigonnewport.com.vn

Presentation

COMPANY PROFILE

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Tân Cảng là một trong 31 công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, chuyên cung cấp dịch vụ lai dắt hỗ trợ cho các tàu kinh tế, phương tiện thủy cập/rời các khu vực cảng; lai...
21/09/2022